ABAY, A. R., 2005,“Necip Fazıl’ın Tohum Adlı Eserinde Maraş ve Maraşlı Algısı, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaras Belediyesi,

s.757-762, İstanbul.

ALICI, L., 2010, 100. yılında Göksun Sempozyumu Bildirileri, 23-24 Ağustos 2008, Kahramanmaraş

ALICI, L., 2012, Halîlî i Mar aşî nin Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim.

ALICI, L., GEDİK, S., 2017, Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî ve İcâzetnâme-i Kuddûsî Adlı Eseri, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Kasım 2017.

ALICI, L., GEDİK, S., 2018,Halîlî-i Mar’aşî’nin Ravzatü’l-Îmân Adlı Eserinde Edep Telakkisi, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs 2018

ALICI, L., BOLAT, F., 2019, Hamamcızade Hâfız-ı Mar’aşî’nin Velâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî Adlı Eseri, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan.

ALICI, L., ALICI G., 2018, Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Şiirlerinde Derviş Tipi, Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirilik Sempozyumu, 23-24 Kasım, Kahramanmaraş.

ALICI, L., ALICI G., 2018, Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Şiirlerinde Ölüm, Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirilik Sempozyumu, 23-24 Kasım, Kahramanmaraş.

ARSLAN, H., KOÇ, K., 2017,” Ağaçeri Türkmenlerinin Selçuklu Döneminde Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri”, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, 17-19 Kasım 2016.

BEDİRHAN, Y., 2005,“Alaüddevle Bozkurt Bey Devrinde Maraş’ın Sosyal Kültürel ve Ekonomik Durumu”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, cilt 1, Kahramanmaras Belediyesi, s.385-398, Kahramanmaraş.

BÜYÜKÇAPAR, A., 2005,“İnsan Saati Dergisi Çerçevesinde Maraş Dergiciliği”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaraş Belediyesi, s. 1121-1122, İstanbul.

BOZ, D., AYDOĞAN,  E., 2010, Kahramanmaraş Öykü Günleri: Bildiriler, 15 Mayıs 2010, Kahramanmaraş

DİKİCİ, R., 2005,“Türkiye Kütüphanelerinde Yazma ve Matbu Eserleri Olan Kahraman Maraşlı Alim, Edip ve Şairler”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 1, Kahramanmaraş Belediyesi, s.29-42, İstanbul.

ELİAÇIK, M., 2005“Mar'aşi Yusuf Kenan Bey ve Eserleri”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 1, Kahramanmaraş Belediyesi, s.119-138, İstanbul.

ERDEM, M., 2008“Derleme Sözlüğü’nde Göksun Kelimeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun Meslek Yüksekokulu, 100. Yılında Göksun Sempozyumu, Göksun – Kahramanmaraş 23- 24 Ağustos.

ERŞAHİN, İ,. 2001, Gelenek Modernite Kavşağında Bir Folklor Hikâyecisi Şevket Bulut ve Hikayelerindeki Tipler, Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu, 12-13 Ekim, Gaziantep.

ERŞAHİN, İ.,2004, Kahraman Maraş Fıkra Tipleri, I. Kahraman Maraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., & KURUCU, İ., 2012, Andırın Efsaneleri, Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, 5-6 Temmuz, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2012, Andırınlı Fıkra Tipleri ve Hüseyin Çavuş, Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, 5-6 Temmuz, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ, 2012, Andırın Halk Şairleri Ve Öksüz Ozan, Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, 5-6 Temmuz, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2012, Halk Şairi Hayati Vasfi Taşyürek ve Yedi Uyurlar Destanı, Uluslararası İnanç Turizmi ve Ashab-ı Kehf Sempozyumu, 20-22 Eylül, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ. (2012). Maraş Adı Bağlamında Evliya Çelebi ye Göre Yer Adlarının Anlamlandırılması, Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 6 Ekim, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2013, Kurgu Gerçek Arasında Bir Edebiyat Kişisi  Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Nisan, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2013, Necip Fazıl Şiirinde Geleneksel Halk Anlatmalarına Ait Unsurlar, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2013, Necip Fazıl’a Göre İdeal Şair Tipi ve Yunus Emre, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2013, Şiirde Maraşlı Bir Zanaatkar Profili  Semerci Ejder. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 18-20 Nisan 2013, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2013, Aşıklık Geleneği Bağlamında Kahramanmaraş Halk Kültüründe Usta Çırak Olgusu, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 18-20 Nisan, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., 2014, Maraş Ağzı Köroğlu Kitabının Kurgu  Anlatım ve Dil Özellikleri, 5. Uluslar Arası Bolu Tarihi Kültürü Ve Köroğlu Sempozyumu, 26-28 Eylül, Bolu.

ERŞAHİN, İ.,  ÖZGEN, A., 2017, Bir Edebî Anlatım Formu Olarak Destan ve Kahramanmaraş Kurtuluş Destanları, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu, 3-4 Şubat, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ., ÖZDEMİR, K., 2017, Vehbi nin Kerrakesi  Sözü Bağlamında Deyim ve Atasözlerinin Oluşumu, Uluslararası Sultânu’ş – Şuarâ Sümbülzâde Vehbî Efendi Sempozyumu, 22-23 Eylül, Kahramanmaraş.

ERŞAHİN, İ.,  PIRNAZ, A., 2017, Bağlamsal Kuram Çerçevesinde Kahramanmaraş’ta Geleneksel Hikaye Anlatıcıları, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, Kahramanmaraş

EYİCİL, A., 2005,“Afşin Ashab-ı Kehf”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 1, s. 271-302, Kahramanmaraş Belediyesi, İstanbul.

EYİCİL, A., 2008,“Göksun Tarihi”, Kahramanmaraş Sütçü

İmam Üniversitesi, Göksun Meslek Yüksekokulu, 100. Yılında Göksun Sempozyumu, 23-24 Ağustos. Göksun-Kahramanmaraş.

GEDİK, S., YENİKALE, A., 2018, Ahmed Kuddusi Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri, Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirilik Sempozyumu, 23-24 Kasım, Kahramanmaraş.

KABAKCI, C., 2011, Uluslararası Karakucak ve Kısa Şalvar Güreş Sempozyumu Bildirileri, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2018, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu I Bildirileri, 17-19 Kasım 2016, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2018, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu II Bildirileri, 17-19 Kasım 2016, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2018, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu III Bildirileri, 17-19 Kasım 2016, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2019, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu I Bildirileri, 3-4 Şubat 2017, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2019, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu II Bildirileri, 3-4 Şubat 2017, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., 2019, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu III Bildirileri, 3-4 Şubat 2017, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., YAKAR, S., Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu Bildirileri, 29 Nisan- 1 Mayıs 2011, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., YAKAR, S., 2013, Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu Bildirileri, 4-6 Ekim 2012, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., YAKAR, S., 2014, Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Sempozyumu Bildirileri, Kahramanmaraş

KABAKCI, C., YAKAR, S., 2014, Felsefe - Edebiyat ve Değerler Sempozyumu Bildirileri, 1-3 Kasım 2012,

KAYA S., 2005,“Ortacağda Maraş’ın Sosyal ve Kültürel ve Etnik Yapısı Hakkında Bir Değerlendirme”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 1, Kahramanmaras Belediyesi, s.335-344, İstanbul.

KORLAELÇİ, M. İ., 2005,“Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunda Manevi Değerlerin Rolü”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaraş Belediyesi, s.677-688,  İstanbul.

KURTARAN, M. H., 2002,“Maraş Milli Mücadele Mimarı Ali Sezai Efendi”, Kurtuluş, 12 Şubat Özel Sayı, s.10-13.

KUTLUSOY, N., 1960,“Milli Mücadeleden Bir Yaprak, Maraş Destanı” Kuva-ı Milliye Mecmuası, Sayı 23, s. 7-8, Ankara.

KÜÇÜKDAĞLI, S., YAKAR, S., 2013, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Eylül 2012, Kahramanmaraş

IRMAK, Y., 2018, Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Hece Vezni İle Yazdığı Şiirlerde Tasavvufî Unsurlar, Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu 23-24 Kasım 2018, Kahramanmaraş.

OVA, Ö. Y., CANLI, M., 2017, A. Cahit Zarifoğlu Kitabı : “Kuşlar da Kaderle Uçar” : Sempozyumu Tebliğleri, 2-4 Haziran 2016, Kahramanmaraş

ÖZKARCI, M., 2005,“Kahramanmaraş Şems Hatun (Hatuniye) Külliyesi”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 – Kahramanmaras, II, s.797-810, İstanbul.

ÖZTÜRK, A. A., 2005,“Cumhuriyet Döneminde Kahramanmaraş’ta Eğitim”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaraş Belediyesi, s.971-972, İstanbul.

ÖZTÜRK, S., TEPEBAŞI, M. N., 2004, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş

S. SOMUNCU, S., 2014, “Safahat ın Asım Bölümünde Tahkiye ve Unsurları,” Mehmet Akif Asım ve Gençlik Bilgi Şöleni, İstanbul.

SUAT, M., 2005“Kahramanmaraş İlinde Bazı Yer Adlarının Tarihi Kökeni”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaraş Belediyesi, s.541-546, İstanbul.

SÜMER, F., 1987,“Maraş ve Maraşlılar Hakkında”, Kahramanmaraş 1. Kurtuluş Sempozyumu, s.39-42, Ankara.

SÜMER, F., 1986,“Dulkadir Elini Meydana Getiren Oymaklar”, Kahramanmaraş 1. Kurtuluş Sempozyumu, s.43-48, Ankara.

ŞAHİN, N., ŞAHİN, M., 2005,“19. Yüzyıl Arşiv Belgelerine Göre Maraş’ta Sosyal, Ekonomik Yapı Özellikleri”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt 2, Kahramanmaraş Belediyesi, s.589- 590, İstanbul.

TEPEBAŞI, M. N., ERTAŞ, F., CANLI, Ç., 2006, Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç'la Kırk Saat : Sempozyum Sunumları, 1-2 Nisan 2006, Kahramanmaraş 

TİMUR, K., 2013, Mazlumun Yanında Yer Alan Bir Şair Necip Fazıl, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Kahramanmaraş.

POYRAZ, Y., YILMAZ, M., 2018, Ahmed Kuddûsî Divanı’nda Hz. Peygamber Sevgisi, Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi ve Kadirilik Sempozyumu, 23-24 Kasım, Kahramanmaraş.

ŞEKER, M., 2005, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sürecinde Maraş Bölgesi ve Maraş’a Yerleşen Türk Boyları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu,

Cilt 1, Kahramanmaraş Belediyesi, s.437-550, İstanbul.

YENİKALE, A., 2018, Ahmed Kuddusi’nin Elifnamesi, Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi ve Kadirilik Sempozyumu, 23-24 Kasım, Kahramanmaraş.

YENİKALE, A., 2017, Sümbülzade Vehbi Efendi Divanı Üzerine, Uluslararası Sultanu’ş Şuara Sümbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu, 22 Eylül, Kahramanmraş.

YORULMAZ, H., “Rasim Özdenören’in Yazılarında Maraş”, Kahramanmaraş Sempozyumu, c. II.

1986, Kahramanmaraş I. Kurtuluş Sempozyumu, 10-11 Şubat 1986, Kahramanmaraş

2012, Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, 5- 7 Temmuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Andırın Meslek Yüksek Okulu, Kahramanmaraş.

2013, Dolunay Şiir Şöleni- Bahaeddin Karakoç Sempozyumu, 8 Haziran Kahramanmaraş Belediyesi.

2013, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23- 25 Mayıs, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

2013, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu Bildirileri, 15-16 Kasım 2013, Kahramanmaraş

2014, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nisan 2013, Kahramanmaraş

2018, Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu 23-24 Kasım 2018, Kahramanmaraş.